Máy mài Panasonic EZ46A1

Máy mài Panasonic EZ46A1 dual Volt

Máy dùng được cả pin 14 và 18

Máy đã qua sử dụng, còn nguyên bản

Pin lion 5ah

Sạc adaptor

Sản phẩm khác

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK